شماره تماس کارکنان

تعداد بازدید:۲۷۸۶۶

بسمـه تعالی

(دفترچه تلفن دانشگاه)

کد استان فارس  071

جهت دانلود دفترچه تلفن داشگاه اینجــا  را کلیک نمائید و یا از جدول زیر مشاهده فرمائید.

جهت تماس با دانشگاه می‌توانید با شماره ی 53150 تماس حاصل فرمائید و یا با ترکیب 5315 و چهار رقم داخلی با شماره ی مدنظر خود، بطور مستقیم تماس حاصل فرمائید.

شماره داخلی

سمت

نام خانوادگی

1111

رییس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

آقای جوکار

1332

مدیر فناوری و اطلاعات

خانم فرج اله پور

1322

کارشناس فناوری و اطلاعات

خانم دولتخواه

1342

کارشناس فناوری و اطلاعات

خانم طهماسبی

1422

کارشناس دفتر جذب

خانم جوهری

1512

رئیس گروه امور حقوقی

آقای نصیری

1011

نماینده نهاد رهبری در دانشگاه فسا

حجت الاسلام والمسلمین مهدی عابدی

1012

کارشناس دفتر نهاد رهبری

آقای بلاغی

1822

کارشناس شاهد و ایثارگر

آقای بلاغی

2112

معاون آموزشی و پژوهشی

آقای دکترشعبانی

2111

منشی معاون آموزشی و پژوهشی

خانم جوهری

2212

مدیر آموزش

آقای دکتر اسلمی

2292

کارشناس مسئول آموزش

خانم رحیمی

2522 کارشناس آزمایشگاه مهندسی صنایع غذایی خانم قاعدی
2522 کارشناس نظارت و ارزیابی خانم قاعدی
2522 کارشناس آموزش خانم قاعدی

2222

کارشناس آموزش

خانم بنی عبداله

2232

کارشناس آموزش

آقای مومنی پور

2242

کارشناس آموزش

خانم ابراهیمی

2252

کارشناس آموزش

آقای سجاد سلیمانی

2282

بایگانی آموزش

آقای گزین

2524

کارشناس فارغ التحصیلی

آقای تهمتن

2322

کارشناس پژوهش

خانم تفاح

2622

کتابدار

خانم تفاح

3112

معاون دانشجویی و فرهنگی

آقای دکتر پارسامهر

3111

منشی معاون دانشجویی و فرهنگی

آقای سلیمانیان

3212

مدیر امور دانشجویی

خانم دکتر موسوی فرد

3312

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

آقای تسلیمیان

3222

کارشناس امور خوابگاه خواهران

خانم باصری

3522

مرکز مشاوره و کارشناس امور خوابگاه برادران

آقای بزرگی پویا

3422

کارشناس امور بهداشت

آقای اسکندری

3232

کارشناس امور تغذیه

آقای اسکندری

3242

کارشناس امور رفاه دانشجویی، دبیر کمیته انضباطی دبیرکمیسیون موارد خاص

آقای سلیمانیان

3322

کارشناس امور فرهنگی

خانم نوری حسینی

3342 کارشناس امور فرهنگی آقای جوان
4111 منشی معاون مالی اداری آقای محسن کریمی

4112

معاون مالی اداری

آقای دکتر دهقان خلیلی

1113

دبیرخانه

آقای حسن نژاد

4212

مدیر امور اداری

آقای درخشان

4222

کارشناس امور کارگزینی

آقای یاسر سلیمانی

4242

کارشناس بودجه و تشکیلات

آقای پورداراب

1632

کارشناس تشکیلات و بهره‌وری

خانم زارع

4232

مدیر امورعمومی و انبار

آقای کریمی

4243

کارپرداز

آقای زارعی

4312

مدیر امور مالی

خانم گنجی

4322

کارشناس امور مالی

خانم جمال‌زاده، آقای ابراهیم پور
آقای خانی

4332

امین اموال

آقای تقی زاده

4412

رئیس اداره طرح­های عمرانی

آقای نیکزاد

5112

رئیس اداره حراست

 

5111

کارشناس حراست

آقای رسولی

5822

حفاظت فیزیکی ورودی دانشگاه

 

5832

حفاظت فیزیکی ساختمان مدیریت

 

5842

حفاظت فیزیکی دانشکده مهندسی

 

5852

حفاظت فیزیکی دانشکده علوم (سرپرست انتظامات)

 

5862

حفاظت فیزیکی خوابگاه پسران

 

5872

حفاظت فیزیکی خوابگاه دختران

 

 

 

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۴۰۲